Γνωρίζετε την περίοδο διαμονής;
Διαθέσιμα δωμάτια
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
PHILOXENIA GREEN
ISO 14001: 2004
Βασικός παράγοντας επιτυχίας των Philoxenia Hotel είναι η υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σεβόμενη πλήρως το φυσικό περιβάλλον. Το δίπτυχο αυτό αποτελεί τον πυρήνα της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας και το βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού. Από την αρχή του 2014 άρχισε να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τον Αύγουστο του 2014 πιστοποιήθηκε από το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 14001: 2004, το οποίο βασίζεται στη μεθοδολογία «σχεδιασμός - εφαρμογή - έλεγχος - βελτίωση». Μια σημαντική πτυχή της περιβαλλοντικής πολιτικής του ξενοδοχείου είναι οι δράσεις διαχωρισμού και ανακύκλωσης απορριμμάτων (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί, μπαταρίες), καθώς και η επαναχρησιμοποίηση μαγειρικού λαδιού, ενώ η εταιρεία εξασφαλίζει ότι η προμήθεια προμηθειών και προϊόντων καθαρισμού είναι ειδική και φιλική προς το περιβάλλον. Τέλος, το Philoxenia Hotel επιδιώκει να προωθήσει την φιλοπεριβαλλοντική κουλτούρα και να ενθαρρύνει τους πελάτες του να συμμετάσχουν σε μια σημαντική προσπάθεια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Green Key Certificate 2021: 
  


Zero Waste to Landfill Certificate: